Rreth Nesh.

Kompania “AGROTEK ALB” me seli ne Mucaj, Vore eshte prodhuese e ushqimeve blegtorale. Kompania “AGROTEK ALB” prodhon ushqime te peletuara per:

 • Shpende
 • Gjedhe
 • Derra
 • Te imta

Perberesit kryesore ne prodhimin e ketyre ushqimeve jane:

 • Miser
 • Bersi soje
 • Grure
 • Elb
 • Bersi lule dielli
 • Hime
 • Vaj ushqimor I paperpunuar
 • CACO3
 • Lende minerale

slide1Duke qene se ne fushen e shpendarise ka hapesira per zhvillimin e kapaciteteve prodhuese, Aksioneret e Shoqerise, vendosen zgjerimin e aktivitetit ne mbareshtimin e pulave per mish. Pas nje periudhe 2 vjecare investimesh ne kete sektor qe konsistoi ne:

 1. Ndertimin e kapanoneve per rritjen e pulave per mish sipas nje teknologjie bashkekohore te Kompanise Gjermane ¨Big Dutchman¨.
 2. Ndertimin e nje thertoreje pulash me pajisje te Kompanise Hollandeze ¨Linco¨

Kompania jone eshte e pranishme qe ne Qershor te 2012 me produktin “PULE E FRESKET” dhe me nenproduktet e saj nen logon ¨TIK TIK¨. Ky produkt eshte prezent ne te gjithe rrjetin e marketeve dhe supermarketeve ne Shqiperi Kapaciteti i fermes, me vendndodhje ne Arramerras Fushe –Kruje, eshte 120,000 krere /cikel ose 720,000 krere ne vit. Produkti perfundimtar shperndahet ne Thertoren Vaqarr, ku kapaciteti eshte 1200-1500 krere/ore.

Produktet e Kompanise “AGROTEK ALB” jane te certifikuara sipas standarteve ISO 9001-2008 dhe HACCP. “AGROTEK ALB” ka implementuar biznesin integral ne fushen e shpendarise qe konsiston ne shitjen tek fermeret e vegjel te: 1) Zogut 24h ( I cili importohet nga Greqia) 2) Ushqimit per rritjen e zogjve 3) Marrjen e pulave per therrje ne peshe 1.6-1.7 peshe e gjalle.

Kjo ka sjelle jo vetem shfrytezimin e kapaciteteve tona prodhuese, por edhe ne rritjen e punesimit per fermeret me kapacitet 5000-10000 krere, si dhe ne rritjen e mireqenies se ketyre familjeve.