Zogj të Freskët
100% NATURE
Pjesë Pule
100% NATURE
Zogj të Ngrirë
100% NATURE

Rreth Nesh

AGROTEK-ALB

Kompania jonë është e pranishme që në Qershor të 2012 me produktin

“PULE E FRESKET” dhe me nënproduktet e saj nën logon ¨TIK TIK¨

PROGRESI JONE
Vite
8

Eksperiencë

Kompania jonë është e pranishme që në Qershor të 2012.
PUNETORËT
Punesim për fermerët me kapacitet 5000-10000 krerë, si dhe në rritjen e mirëqenies së këtyre familjeve.
Çertifikimet
Produktet e Kompanise “AGROTEK ALB” jane te certifikuara sipas standarteve ISO 9001-2008 dhe HACCP.

PROÇESI

Produktet e Kompanisë “AGROTEK ALB” janë të certifikuara sipas standarteve ISO 9001-2008 dhe HACCP.
“AGROTEK ALB” ka implementuar biznesin integral në fushën e shpendarisë që konsiston në shitjen tek fermerët e vegjël të:
 •  Zogut 24h (i cili importohet nga Greqia).
 •  Ushqimit për rritjen e zogjve.
 •  Marrjen e pulave për therje me 1.6-1.7 kg peshë e gjallë.

 

Kjo ka sjellë jo vetëm shfrytëzimin e kapaciteteve tona prodhuese, por edhe rritjen e punësimit për fermerët me kapacitet 5000-10000 krerë, si dhe rritjen e mirëqenies së këtyre familjeve.

PRODUKTET

PJESE PULE

Kompania jone është e pranishme që në Qershor të 2012 me produktin “PULE E FRESKET” dhe me nënproduktet e saj nën logon ¨TIK TIK¨:

 • Fileto Pule
 • Gjoks
 • Krahë Pule
 • Melçi
 • Stomak

KONCENTRAT

Kompania “AGROTEK ALB” me seli në Mucaj, Vorë është prodhuese e ushqimeve blegtorale.

Kompania “AGROTEK ALB” prodhon ushqime të peletuara për:

 • Shpendë
 • Gjedhë
 • Derra
 • Të imëta

Përbërësit kryesorë në prodhimin e këtyre ushqimeve janë misri, bërsia, soja, gruri, elbi dhe bërsitë e lule diellit.

#TIKTIK

GALERIA E PRODUKTEVE